MECENAS VAN DE BERGENSE SCHOOL

De deur zwaait open. Schoolkinderen krioelen de zaal binnen. Groep zes ofzo. Juffen hebben de handen vol. Lichtelijk gestrest. Kolkend baant het gehannes zich een weg naar de AZ-quiz. Nauwelijks aandacht schenkend aan de werken aan de wand. Geen voetbal, vandaar. Een deur sluit en het is het weer stil.

We schrijven het jaar 1909, Piet Boendermaker ontmoet Leo Gestel. Een kunstenaar. Het begin van een mooie vriendschap. Een vriendschap die zich al snel uitbreid naar andere schilders. Piet Boendermaker is een Amsterdamse makelaar en bovenal kunstliefhebber. Door kunst aan te kopen, soms hele ateliers in een keer, ondersteunt hij zijn kunstenaarsvrienden. Zo bouwt hij een omvangrijke kunstcollectie op. Een verzameling die volgens critici, juist vanwege het vriendschapskarater, te eenzijdig is.

De Bergense school en haar mecenas, Piet Boendermaker, staan centraal in de hagelnieuwe tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Alkmaar. Te zien is een prachtige selectie uit de collectie die op het hoogtepunt (1924) bijna 2500 werken bevatte.

Liefde voor kunstenaars

De liefde van Boendermaker voor het werk van zijn kunstenaarsvrienden gaat ver. In de jaren dertig, wanneer het familiekapitaal slinkt, verkoopt Boendermaker zijn antiek om de schilders te kunnen blijven steunen. In 1947 is de financiële situatie niet langer houdbaar. Geldnood zorgt ervoor dat veel van wat de beschermheer verzamelde, verkocht wordt. Voor een prikkie. Piet Boendermaker zelf heeft dit niet meer meegemaakt. Hij stierf op 2 februari 1947.

Van 21 februari tot 25 oktober 2015, kun je genieten van kunst van de Bergense School. Het werk dat Piet Boendermaker tijdens zijn mecenaat verzamelde. Een collectie bestaande uit werken van diverse schilders en opgebouwd uit liefde. Liefde voor de kunst en haar scheppers…

Colofon

Fotografie:

Tekst:

Dank aan pin12.nl voor het sponsoren van deze fotoreportage:

banner Pin 12 webdevelopment SEO security

Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik uitsluitend onder voorwaarden.